Polityka prywatności

Zasadach ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Skitown S.C.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), („RODO”) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

SKI TOWN S. C. Wojciech Przybyła, Witold Kliś (NIP: 9372672232)- z siedzibą przy ul. Narciarskiej 43-370 Szczyrk, nr tel. 511-529-991, adres poczty elektronicznej: biuro@skitown.pl

  1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na ich przetwarzanie i mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego, bądź w celu wykonania usługi przez SKI TOWN S.C. (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
  3. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
  4. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, bądź inne ważne względy interesu publicznego.
  5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.